.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Proč píšu, kreslím a fotografuji.    

Hledám krásy světa, na kterém je nám dáno na krátkou chvíli pobýt. A jeho zdánlivé maličkosti, které bychom snadno minuli. Snažím se je ukázat pod jiným úhlem pohledu, než jak je obvykle vnímáme. Krásy a maličkosti se zajímavou historií nebo uhrančivým příběhem, krásy a maličkosti, jejichž součástí je vždy člověk.

Hledám v nich hodnoty, jako je svědomí a důstojnost, čest a neoblomnost, morálka a slušnost. A štěstí. A také touhu být na ně hrdý i ochotu nést za ně odpovědnost. Takové hodnoty mě už od dětství přitahovaly. Je v nich síla života. A ryzí pravda.
Homo sapiens neboli člověk moudrý.
To jméno jsme si sami přidělili díky schopnosti myslet a mluvit, daru, který jsme od přírody získali. Jako jediní na Zemi. Rád si proto všímám všeho, v čem své jméno naplňujeme.
Equus neboli kůň.
Příběhy člověka a koně, každého zvlášť či společně, jsou bohaté a plné. Skutečných hodnot a pravd. Snažím se je zachytit. Čím víc to dělám, tím víc na mě doléhá jejich síla. I vědomí, že jich není a nikdy nebude dost. 

I on mě od dětství vábil. Svou neokázalou krásou a ušlechtilostí, oddaností i smutným okem. Jako by se v něm sečetla moudrost bídy a úmorného strádání, a přitom důstojnosti a nepokořenosti. Kůň je pro mne ztělesněním vznešeného charakteru.

Příběhy člověka a koně, každého zvlášť či společně, jsou bohaté a plné. Skutečných hodnot a pravd. Snažím se je zachytit. Čím víc to dělám, tím víc na mě doléhá jejich síla. I vědomí, že jich není a nikdy nebude dost. 

Proto píšu, kreslím a fotografuji. 

A budu.

ČLÁNKY

Ve svých naučně-populárních článcích i odborných textech se zabývám vším, co s námi lidmi, naší úlohou a posláním na Zemi souvisí, stejně tak jako koňmi, našimi věrnými souputníky dějinami. Příležitostně spolupracuji i s vybranými médii.

KNIHY

Během své tvůrčí činnosti jsem publikoval i několik knih. Uložil jsem do nich ty nejcennější myšlenky, které jsem chtěl předat všem, kdo si je přečtou v současnosti a třeba i v daleké budoucnosti.

FOTOREPORTÁŽE

Fotografování a psaní textů či reportáží k pořízeným snímkům patří k mým velkým, celoživotním zálibám. Fotoaparát je pro mě nerozlučným společníkem na cestách od břehů moří až po hřebeny hor.