.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Proč píšu, kreslím a fotografuji.    


My lidé jsme ze všech živočichů nejzvláštnější. Začínali jsme jako opatrní sběrači, pokračovali jako sebevědomí lovci a přibližně před padesáti tisíci lety jsme k tomu od přírody získali jedinečný dar. Schopnost myslet a mluvit. Jako jediní. A s nimi hrdé označení Homo sapiens neboli člověk moudrý.

Equus neboli kůň je mnohem starší než člověk, jeho cesta začala před šedesáti milióny lety. Podmanili jsme si jej teprve před necelými šesti tisíci lety a bok po boku se vydali na společnou cestu. Během té dějinně krátké doby se lidstvo nebývale rozvinulo, koně nám pomohli až na vrchol.

Člověk a kůň, dvě osudem spjaté bytosti. V nich samotných a v jejich společném příběhu hledám hodnoty života - respekt a důvěru, úctu a vděčnost, pokoru, lidskost. A pravdu. Té není nikdy dost.

Proto ji stále hledám.

Píšu o ní, snažím se ji nakreslit, fotografovat, zachytit ... Jednoduché to není, zato však vyzývavé a naplňující.

ČLÁNKY

Ve svých naučně-populárních článcích i odborných textech se zabývám vším, co s námi lidmi, naší úlohou a posláním na Zemi souvisí, stejně tak jako koňmi, našimi věrnými souputníky dějinami. Příležitostně spolupracuji i s vybranými médii.

KNIHY

Během své tvůrčí činnosti jsem publikoval i několik knih. Uložil jsem do nich ty nejcennější myšlenky, které jsem chtěl předat všem, kdo si je přečtou v současnosti a třeba i v daleké budoucnosti.

FOTOREPORTÁŽE

Fotografování a psaní textů či reportáží k pořízeným snímkům patří k mým velkým, celoživotním zálibám. Fotoaparát je mým nerozlučným společníkem na cestách od břehů moří až po hřebeny hor.