.

CO VÁS NAUČÍM

FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

Manažerské, obchodní, komunikační a prezentační dovednosti pro své klienty realizuji následujícími formami:


Tréninkové KURZY pro skupiny pracovníků

Aktivní, tréninkově pojaté „in house“ kurzy, zpravidla dvoudenní, pro skupinu 5 až 8 účastníků. Jsou pečlivě připraveny a „šity na míru“ na základě předchozí detailně provedené analýzy potřeb (společnosti, skupiny i jednotlivců), zohledňují i specifika oboru klienta (vč. produktové problematiky). Tréninkové prvky tvoří individuální a skupinová cvičení, prezentace, modelové situace formou „Case Studies“ s bezprostřední zpětnou vazbou a koučováním. Součástí kurzů je i zpětná vazba a doporučení pro klienta, jak dále pokračovat pro úspěšnou aplikaci do praxe a další rozvoj.  

Pro koho jsou určeny? 

Pro skupinu 5 až 8 účastníků

Pracovní WORKSHOPY pro skupiny pracovníků

Pracovní setkání vybrané skupiny zaměstnanců, vedené a koordinované zkušeným trenérem, jehož cílem je za přispění všech zúčastněných vyřešit předem stanovené úkoly či problematická témata. Výstupem workshopu jsou jasně vynesené závěry a následné úkoly/kroky, zajišťující realizaci závěrů v praxi a naplnění podnikatelského záměru. Výhodou je - díky aktivní participaci účastníků - vysoká motivace na řešení témat v praxi.

Pro koho jsou určeny? 
Pro vybrané skupiny pracovníků

KOUČOVÁNÍ pro vybrané jednotlivce

Jedna z nejvýznamnějších forem vedení lidí, založena na poznání, aktivním učení a tréninku. Koučovaný pracovník je sérií promyšleně kladených otázek veden koučem. Výsledným efektem je skutečnost, že přijde-li si koučovaný na požadované prvky či dovednosti sám, je vysoká pravděpodobnost, že je bude uplatňovat v praxi. Výhodou je rychlá aplikace do praxe, přebírání odpovědnosti a rychlejší naplňování cílů.

Mentoring:

Forma vedení zaměstnanců. Funguje na principu rozvíjení méně zkušených jednotlivců (mentorovaných), osobami staršími a zkušenými v daném oboru (mentory). Umožňuje rychle předat zkušenosti a vhodným způsobem poradit.

Pro koho je určeno?
Pro jednotlivce

ONLINE pro vybrané jednotlivce

Poradenství, konzultace, mentoring nebo koučování pro jednotlivce (v této formě méně vhodné a efektivní pro skupiny) s využitím vzdáleného „online“ (audio nebo audio/video) přístupu, např. Skype, Skype pro firmy, Teams, Webex a další. Výhodou je rychlost, operativnost, úspora času a nákladů při zachování smyslu a dosažení efektu prováděného tréninku a rozvoje pracovníků. 

Pro koho je určeno?
Pro jednotlivce

INTERIM MANAGEMENT pro firmu

Aktivní, odborné angažování profesionála, kterého si společnost zpravidla na dobu určitou najímá pro dosažení předem stanoveného záměru a cíle. Interim manažer tak v dané společnosti vede procesy/oblasti (marketingové, reklamní kampaně, obchodní aktivity, HR procesy apod.), pro které je najímán. Po dobu realizace je začleněn - byť jako externista - do organizační struktury dané společnosti. Výhodou je nestranný pohled a postoj interim manažera, pomoc při realizaci určitého, časově omezeného projektu a naplnění dočasné potřeby specialisty.

Pro koho je určen?
Pro firmy

NEJOBLÍBENĚJŠÍ KURZY

Výběr nejžádanějších témat

MANAGEMENT

PODPORA ŠIRŠÍCH MANAŽERSKÝCH DOVEDNOSTÍ

BUSINESS DEVELOPMENT

POSÍLENÍ ŠIRŠÍCH OBCHODNÍCH DOVEDNOSTÍ

PÉČE O ZÁKAZNÍKA

PODPORA A POSÍLENÍ MANAŽERSKÝCH A KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ POTŘEBNÝCH PŘI SPRÁVNÉ PÉČI O KLIENTA

TRENDY PRO NÁSLEDUJÍCÍ ROKY

Jaké jsou trendy pro léta 2021 a dále? 

OSOBNOST MANAŽERA

POSILOVÁNÍ OSOBNOSTI A EFEKTIVITY MANAŽERA

HR DOVEDNOSTI PRO MANAŽERY

NEZBYTNÉ HR DOVEDNOSTI

MOTIVACE, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ

CESTY FIREMNÍHO PROGRESU 

MORÁLNÍ INTELIGENCE

BEZ NÍ TO NEPŮJDE! 

FIREMNÍ HODNOTY A FIREMNÍ KULTURA


TALENT MANAGEMENT

CESTY FIREMNÍHO PROGRESU

VZDĚLÁVANÍ A ROZVOJ PRACOVNÍKŮ

SMYSLUPLNÉ A EFEKTIVNÍ

WORK AND LIFE BALANCE

SPOKOJENÉ ŽITÍ A VYROVNANOST - HODNOTY VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ

MÁTE DOTAZY? NAPIŠTE MI! 

Vyplňte, prosím, všechny potřebné údaje, ozvu se Vám co nejdříve zpět.