Knihy

"Ten, kdo čte, žije s každou další knihou život navíc. Kdo nečte, má jen ten svůj." 

Oscar Wilde

 (1854 - 1900)

Kniha je velký závazek. Možná proto jich za život nelze napsat moc. Když už však ... Kniha by neměla poskytovat zkratkovitou informaci, měla by být nadčasová, nabízet inspiraci, vést k zamyšlení, podněcovat k rozhodnutí.

Párkrát už jsem odvahu napsat knihu sebral a i když je doba uspěchaná a klidu na delší, souvislé čtení příliš není, zase mě to nutí nějakou napsat. Protože knihy tu s námi a po nás zůstávají a pokud někomu dají alespoň kus života navíc, nebyly napsány zbytečně.


ČLOVĚK A KŮŇKniha věnovaná všem těm, kteří mají rádi koně, chtějí se s nimi více a podrobněji seznámit, porozumět jim a začít se jim aktivně věnovat. Obsahuje proto takové kapitoly jako vývoj koně, domestikace a počátky využívání koní pro rozmanité potřeby člověka, ve stručnosti popisuje anatomii a fyziologii, velmi názorně zpracovaný popis exteriéru koní (vč. srovnávání vybraných částí těla s člověkem), zajímavé poznatky z etologie a psychologie koní, přehled jejich plemen a chovů, praktické rady jak koně ustájit, ošetřovat a krmit, rady pro výcvik jezdce i koně či základy veterinární problematiky. Samostatná část je věnována minulému, současnému i budoucímu využití koní, a to především ve sportu a trávení volného času (tedy v dostizích, jezdeckém sportu, turistice, westernu či různých hrách). Kniha je psána čtivou formou s mnoha příklady a je doprovázena bohatým obrazovým materiálem (fotografiemi, ilustracemi, schématy).


MORÁLNÍ INTELIGENCE Ojedinělý a povznášející pohled na člověka a jeho morálku - jako inspiraci k vlastnímu štěstí a bohatství. Kniha poslouží jako návod pro ty, kteří hledají sami sebe, slušnost, opravdovost a pravý smysl života. Přináší nejnovější poznatky a zajímavosti z dobově a společensky vysoce aktuálních témat - evoluce, antropologie, genetiky, psychologie, sociologie a v neposlední řadě důležité rady, týkající se správné výchovy dětí. Rozebírá, co jsou klíčové prvky a projevy morálky a čím je podmíněno lidské štěstí. To vše propojuje do překvapivých souvislostí, jejichž naplňování přispívá k sebepoznání, prožívání radosti a důstojnosti. Tedy k "sebenaplnění" a celkové kvalitě lidského života. Kniha je psána poutavou formou s mnoha příklady, místy s humorem a nadsázkou. Text prokládá přes 200 barevných fotografií a množství pečlivě vybraných citátů slavných osobností od starověku až po současnost.


POCTA KONÍMNaučně-populární kniha, vzdávající poctu koním - spolutvůrcům dějin a vzestupu lidské civilizace, současně i magickým společníkům člověka, kteří ho naplňovali a inspirovali. Reprezentativní a obrazově bohaté dílo se zhostilo fascinující myšlenky o vyjádření dějinného vztahu člověka a koně, jejich šest tisíc let dlouhé společné cestě, kterou krok za krokem mapuje v celkem 40 kapitolách. Začíná v hloubi třetihor, pokračuje domestikací a podmaňováním koně člověkem, jeho postupem jako zvířete jezdeckého a vojenského, zemědělského i tažného. Kůň se pro člověka stal nejen pomocníkem, avšak i druhem a věrným přítelem. Společně s ním prošel všemi kontinenty, staletími a tisíciletími, až do současnosti, kterou kniha jejich společnou cestu uzavírá. Vzniklo tak dokumentárně hodnotné, výpravné dílo, v němž dvě hlavní postavy knihy - člověk a kůň - slouží zároveň jako prostředníci širšího poznání a vzdělání.


SLAVNÍ KONĚZ celé bohaté historie vztahu člověka a koně se kniha soustřeďuje na 15 vybraných, výjimečných příběhů těchto pozoruhodných zvířat, jimiž se doslova zaskvěla a navždy zapsala do paměti i srdcí nás lidí. A jejichž obsah nás snad nikdy nepřestane udivovat. Poutavou formou - vhodnou pro děti, mládež i dospělé čtenáře - líčí až jímavé příběhy slavných lidí a jejich koní od starověku až po současnost, jako např. slavného vojevůdce Alexandra Makedonského a jeho bájného Bukephala, pětice klisen, které v poušti založily plemeno legendárních arabských koní, trojice hřebců zakladatelů dostihově jedinečných anglických plnokrevníků, Napoleona a jeho slabosti pro bílé koně či nikdy neporažených koní Kincsem a Phar Lapa. A ve století nedávno minulém dojemné příběhy dvojic (člověka a koně) vítězů Velké pardubické nebo anglické Grand National v Liverpoolu. Bohatě ilustrovaná kniha vhodná nejen pro podzimní a zimní večery.