ČLÁNKY

"I když mnoho přečteš, zvol si jednu věc, kterou toho dne promyslíš". 

Seneca 

(4 př.n.l. - 65 n.l.)

Psát články, doprovázet je nejlépe vlastními fotografiemi a kresbami, je pro mne ideální možností velmi osobně sdělovat svému okolí to, co pokládám za zajímavé, důležité a co mám na srdci. Článek je krátkým, rychlým a je-li dobrý, i věrohodným poslem informací, které si zaslouží, aby se šířily dál. Je pro mne současně strážcem svědomí a zdrojem neklidu. Strážcem svědomí proto, že mně nedovoluje publikovat něco, o čem sám pochybuji, zdrojem neklidu proto, že po jeho napsání mě nutí hledat dál. A hledání je vzrušující. A nekonečné. 

HOMO SAPIENS

HODNOTY ŽIVOTA


Homo sapiens

Morální inteligence

Děti

Štěstí

Dospělost

RADOST ŽITÍ


Cesty poznání

Místa k žití

Kultura žití

EQUUS


Společně na vrchol

Klenoty chovů

Cena zdraví

Hobby