.

Komunikace a prezentace

PODPORA A ROZVOJ

Efektivní komunikace


 • principy, zásady a zákonitosti
 • psychologie komunikace
 • druhy, typy a prvky komunikace (verbální, neverbální, proximitní signály, aj.)
 • zpětná vazba, principy jejího poskytování
 • sdělování kritiky
 • důvěra a otevřená komunikace
 • morální inteligence v komunikaci

Principy a vedení strukturované komunikace

 • umění klást otázky a naslouchat
 • typologie otázek
 • principy prezentování návrhu
 • umění argumentace
 • principy vyjednávání - řešení námitek - získávání souhlasu

Telefonická a on-line komunikace

Mailová komunikace

Umění prezentace


 • přesvědčivá prezentace
 • umění veřejně vystoupit
 • Mind Maping úspěšné prezentace (prvky a pilíře prezentace)
 • osobnost prezentátora (umění sebeprezentace)
 • struktura prezentace
 • vizuální a jiné pomůcky pro prezentaci
 • prostředí pro prezentaci
 • účastníci prezentace, práce s nimi

Úspěšná obchodní prezentace


Motivační prezentace