.

Management

PODPORA MANAŽERSKÝCH DOVEDNOSTÍ

HR management


Assessment a Development Centres

Příprava HR dokumentů

 • profily pozic
 • náplně činnosti
 • pravomoci a odpovědnosti

Výběrový pohovor

 • pomoc při správném výběru pracovníka
 • příprava, struktura, vedení a vyhodnocení výběrového pohovoru
 • behaviorální interview

Adaptační proces

 • vedení nových pracovníků
 • efektivní zapracování
 • budování úspěšné kariéry

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

 • systémy firemního vzdělávání a rozvoje
 • kompletní zpracování vzdělávacího a rozvojového procesu
 • projekce jednotlivých prvků vzdělávání a rozvoje

Osobnost manažera - sebepoznání a osobní výkonnost


 • osobní SWOT analýza, budování osobního marketingu
 • motivace, sebemotivace
 • morální inteligence
 • profil pozice
 • náplň činnosti, pravomoci a odpovědnosti
 • osobnostní typologie
 • autorita, image
 • situační styly
 • asertivita, umění sebeprosazení
 • principy efektivní komunikace
 • Work and Life Balance (osobní cíle a plány, životní priority, zdraví, štěstí, spokojenost a vyrovnanost)

Plánování


 • pravidla sestavování a prezentace SMART cílů
 • tvorba strategie pro dosahování cílů

Organizace činností a Time Management


 • logistický systém
 • organizování činností
 • ABC analýza
 • sestavování náplní činností, pravomocí + odpovědností
 • principy efektivního delegování
 • Home Office i práce ve společnosti
 • vedení týmu na dálku
 • Time Management
 • Stress Management
 • Territory Management

Performance Management, řízení výkonu


 • stanovení cílů
 • nastavování parametrů výkonu
 • hodnocení výkonu

Firemní kultura


 • role manažerů
 • prvky firemní kultury
 • firemní komunikace
 • etika a odpovědnost v podnikání

Morální inteligence v praxi manažera


Motivace


 • zákonitosti a principy
 • prvky motivace a demotivace
 • motivace zaměstnanců v současnosti
 • motivace mladých lidí
 • benefity a odměňování
 • životní priority, pozitivní nastavení
 • sebemotivace

Manažerská komunikace


 • interní zákazník a komunikace - specifika
 • význam manažerské komunikace
 • druhy manažerské komunikace
 • četnost druhů a forem manažerské komunikace
 • strukturovaná manažerská komunikace a rozhovor
 • kladení otázek a umění naslouchat
 • prezentace návrhů a úkolů zaměstnancům
 • manažerské vyjednávání
 • řešení námitek
 • možnosti získávání souhlasu

Koučování


 • podstata, pravidla a principy
 • metodika, struktura a vedení koučování

Hodnocení pracovníků


 • zásady a pravidla
 • struktura a vedení hodnotícího pohovoru
 • motivační prvky pohovoru

Jiné druhy pohovorů


Vedení porad a workshopů


 • zásady a pravidla
 • struktura a vedení porad a workshopů
 • motivační prvky porad