XIV.  Historie veterinární medicíny u koní. Španělsko

28.03.2022

Zvěrolékařství celého Pyrenejského poloostrova, tedy dnešního Španělska, navazovalo na vynikající zvěrolékařství islámské. To spolu s kulturou, architekturou a tradicemi přinesli na poloostrov v 8. století Maurové, obyvatelé převážně arabského a berberského původu z muslimských oblastí severní Afriky.

Do základů španělské kultury navíc již byly pevně zabudovány starověké římské tradice býčích zápasů a maurské zkušenosti v chovu andaluzských koní. 

Maurové obývali Pyrenejský poloostrov od 8. do 15. století. Zdroj:  Samphotostock
Maurové obývali Pyrenejský poloostrov od 8. do 15. století. Zdroj: Samphotostock

Postupným šířením španělského křesťanství v 15. století a sjednocováním Aragonie a Kastilie pod panovníky této víry se však završoval proces osvobozování poloostrova od Arabů (tzv. reconquista).

Alhambra, skvostný středověký komplex paláců a pevností maurských panovníků Granady. Zdroj:  Pixabay
Alhambra, skvostný středověký komplex paláců a pevností maurských panovníků Granady. Zdroj: Pixabay

Po úspěšném sjednocení Aragonie a Kastilie roku 1479 a po obsazení velkolepé Granady, hlavní a také poslední maurské bašty, roku 1492 (tedy v roce objevení Ameriky Kolumbem) se nově vzniklé a pompézní španělské království mimo jiné stalo nejvyspělejší oblastí křesťanského zvěrolékařství v celé Evropě. 

O udržování privilegovaného odborného, avšak i společenského postavení zvěrolékařů v zemi se zasloužil sám aragonský král Alfons V. Moudrý (1396 - 1458). Měl pro to dobrý důvod. Koňští zvěrolékaři jej provázeli na válečných taženích a starali se o zdraví a dobrou kondici jezdeckých i tažných zvířat armády. S nimi se králi podařilo obsadit také italskou Neapol, která v té době byla již 200 let evropským centrem výcviku jezdeckých a dvorních koní. O inspirace tedy nebyla nouze. 

Andaluzský kůň. Zdroj:  Pixabay
Andaluzský kůň. Zdroj: Pixabay

Snad nejprůkaznějším svědectvím o vysoké úrovni zvěrolékařství na území tehdejší jihozápadní Evropy, ovlivněném maurskou a arabskou kulturou, je rukopis "Libro de Menescalcia e de Albeiteria et Fisica de las Bestias" od gaskoňského autora Juana Alvarese de Salamiellas, následníka hraběte z Bearnu. 

Spis je označován za patrně nejkrásnější zvěrolékařské dílo - na ploše 96 kapitol obsahuje desítky barevných dřevorytů s názorným vyobrazením nejdůležitějších onemocnění, doporučených zvěrolékařských zákroků (např. flebotomie, kauterizace, podávání klystýrů, tekutých léků, bandážování, extrakce zubů aj.), potřebných pomůcek, nástrojů i léčebných postupů. Unikát je pečlivě uložen ve slavném pařížském muzeu Louvre.

Španělská věda a kultura se šířila na španělských koních. Zdroj:  Pixabay
Španělská věda a kultura se šířila na španělských koních. Zdroj: Pixabay

Po dobytí Konstantinopole roku 1453 se na dvoře krále Alfonse V. Moudrého navíc usadili uprchlí byzantští vědci. Byli to patrně oni, kdo do Evropy přinesl užitečný a stále aktuální zvěrolékařský odkaz antiky, koncentrovaný v díle Hippiatrica

To vše přispělo k vynikající úrovni veterinární medicíny na Pyrenejském poloostrově. 

Pečlivě evidované výžehy koní španělských chovatelů.  Zdroj:  archiv autora
Pečlivě evidované výžehy koní španělských chovatelů. Zdroj: archiv autora

Od konce 15. století až do roku 1835 (tedy po dobu celých 350 let) se zvěrolékaři - spolu s humánními lékaři a lékárníky - navíc podrobovali náročným zkouškám před vybranou královskou komisí. Z roku 1551 dokonce pochází učební pomůcka se souborem otázek a vypracovaných vzorových odpovědí, určených k úspěšnému složení těchto zkoušek. O sto let později, ve století sedmnáctém, byl vypracován i kompletní ceník zvěrolékařských úkonů. 

Španělští koně se spolu s cenným věděním dostávali i za oceán. Zdroj:  Pixabay
Španělští koně se spolu s cenným věděním dostávali i za oceán. Zdroj: Pixabay

Španělská veterinární medicína tak získala vysokou profesní i společenskou prestiž a svůj vyspělý systém exportovala do cizích zemí, včetně nově objevených území Severní a Jižní Ameriky. 

Autor článku:  Zdeněk Mahler

Mohlo by Vás zajímat

Tajuplný, vlnami Atlantského oceánu divoce bijícími o útesy smáčený, vichry a bouřemi po věky nelítostně zkoušený kraj, opředený starodávnými keltskými bájemi i legendou o králi Artušovi a kouzelníku Merlinovi. Už pět staletí patří Francii, svým drsným charakterem však připomíná Irsko nebo Skotsko. Zdejší lidé jsou přírodou i osudem tvrzení,...

Sto kilometrů od italské Sicílie a asi trojnásobek této vzdálenosti od nejbližších břehů rozpálené severní Afriky, za neustálého šumění a šplouchání ze všech stran omývány tmavomodrými vlnami, uprostřed Středozemního moře, leží ostrovy starobylé Malty. Nevelké oázy vzácného klidu, romantiky, úžasu a nekonečného poznání. Na každém kroku jsou plné...

Touha podívat se alespoň na chvíli do pohádek, které známe z dětství. Které jsme před spaním poslouchali nebo četli a jejich obrázky nás unášely do snů či oživlé je sledovali v televizi. A přitom se šťastně choulili do bezpečí vyhřátých peřin. Touha podívat se do těch Ladových a Trnkových pohádkových chaloupek a malých světniček, užívat si jejich...