Sbohem a děkujeme, byl jsi dobrým člověkem …

04.12.2021

Jsme si vědomi svého života a své existence. Jsme si vědomi toho, že jsou naše a že je můžeme dle svého rozhodnutí i odpovědnosti naplnit a uskutečnit.  

V mnohamiliónové živočišné říši na této planetě jsme si toho vědomi jako jediní. Zázračné centrum v levé krajině spánkové - přírodo, díky!

Zdroj: Samphotostock
Zdroj: Samphotostock

Jsme si však vědomi i toho, že náš životní cyklus se jednoho dne uzavře a my zemřeme. I toho jsme si jako jediní vědomi. Přírodo, díky i za to. 

Žijme proto své životy tak, aby ti, kteří tady po nás zůstanou, mohli říci: "Sbohem a děkujeme, byl jsi dobrým člověkem". 

Autor článku:  Zdeněk Mahler

Mohlo by Vás zajímat

Kdo je kůň a jaké zvláštní postavení má mezi všemi ostatními zvířaty ? Kdy a jak se s člověkem poprvé setkal ? Kudy všude s ním kráčel ? Co pro člověka znamenal, k čemu mu dopomohl a kam jej vývojově dostal ? V čem všem jej člověk využil ? A kdy a jak jej po šesti tisíci letech nedocenitelné a věrné služby člověk opustil ?...

Kde se koně vůbec vzali, z čeho vznikli, odkud a kam do daleka po pravěkých pevninách táhli ? Jak původně vypadali ? Kdy a kde se s nimi setkal člověk ?

Až do dnešních dnů se přežil jeden prehistorický kůň, kterého můžeme spatřit na vlastní oči. Zachoval si podobu, jakou měl před desetitisíci lety. Tedy podobu, v jaké jej poprvé spatřil náš dávný předchůdce - jeskynní člověk. Doslova v hodině dvanácté tohoto koně zachránili nadšení vědci a dobrovolníci. Předcházel jim ruský generál Nikolaj...