Equus neboli kůň

10.12.2021

Kdo je kůň a jaké zvláštní postavení má mezi všemi ostatními zvířaty ? Kdy a jak se s člověkem poprvé setkal ? Kudy všude s ním kráčel ? Co pro člověka znamenal, k čemu mu dopomohl a kam jej vývojově dostal ? V čem všem jej člověk využil ? A kdy a jak jej po šesti tisíci letech nedocenitelné a věrné služby člověk opustil ?

Kůň byl pro člověka doslova zjevením a jedním z největších darů přírody. Zdroj: Pixabay
Kůň byl pro člověka doslova zjevením a jedním z největších darů přírody. Zdroj: Pixabay

Bezmála tři miliardy let se na povrchu Země rozvíjí život. Tři miliardy let vývoje, který téměř na samotném konci postavil na nohy člověka. Člověka vybaveného schopností myslet a jednat, člověka, který se nejprve naučil pracovat sám a pro práci pak začal využívat druhé. 

Nejvíce ze všech koně.

Podmanil si jej teprve před šesti tisíci lety - přitahován jeho rychlostí i klidem, prudkostí, silou, ale i něhou, nespoutanou svobodou i věrností, fascinován jeho podmanivou krásou a nadpozemskou vznešeností.  

Plaché a nezávislé stepní zvíře se stalo nejdůležitějším společníkem člověka v dějinách. Zdroj: Pixabay
Plaché a nezávislé stepní zvíře se stalo nejdůležitějším společníkem člověka v dějinách. Zdroj: Pixabay

Společně s ním se vydal na dalekou cestu, bok po boku s ním prošel všemi světadíly a celými tisíciletími.  

Šest tisíc společných let

Kůň pomáhal člověku na cestách poznávat pravdu, doprovodil jej jako společník a přítel i jako přelud či krásný sen. Člověk koně uctíval - do svatého písma vepsal vyznání o jeho vyvolenosti ("Bůh jemu rovného neudělal, mezi jeho oči vložil všechny poklady světa") a jedinečnosti ("je pro člověka bohatstvím a štěstím" a také "darem od bohů").

Milióny a milióny koní pomohly člověku za společných šest tisíc let na vrchol. Zdroj: Samphotostock
Milióny a milióny koní pomohly člověku za společných šest tisíc let na vrchol. Zdroj: Samphotostock

Pro něj byl schopen se bít, mstít a prolévat krev, vraždit a mrzačit, ale i skládat verše a psát oslavné eposy či jej zpodobňovat v nadčasových uměleckých dílech. Kůň byl dosazen na nebesa - po obloze prý táhl sluneční vůz, jindy zase odvážel mrtvé do podzemí, znamenal světlo i tmu, počátek i konec. Pro člověka byl vším, jako žádný jiný se zapsal do jeho dějin. S ním člověk uspokojoval svoji touhu být nejlepší, být první - touhu dosahovat vítězství a slávu.

"Ty jsi pro člověka zdrojem štěstí a bohatství ..." Prorok Mohamed.  Zdroj: Samphotostock
"Ty jsi pro člověka zdrojem štěstí a bohatství ..." Prorok Mohamed. Zdroj: Samphotostock

Sám sebou. Equus

Přesto však kůň zůstal svobodným, nepokořeným a záhadným. Po celá ta tisíciletí. Je jako tajemství či kouzlo, na které si můžete sáhnout, pohladit jej či dokonce si na něj sednout. A štvát jej světem nekonečným cvalem. To všechno vám dovolí. Ale do jeho duše neproniknete. 

Je sám sebou, uzavřený, krásný a nezávislý. Jako by se v něm sečetla vznešená moudrost bídy a úmorného strádání a přitom ušlechtilosti a věrné oddanosti. Je výsadou, která se nedobývá lehce. 

"Kde na tomto širém světě může člověk najít vznešenost bez pýchy, přátelství bez závisti nebo krásu bez marnivosti ?" Robert Duncan.  Zdroj: Samphotostock
"Kde na tomto širém světě může člověk najít vznešenost bez pýchy, přátelství bez závisti nebo krásu bez marnivosti ?" Robert Duncan. Zdroj: Samphotostock

Je to Equus neboli kůň.   

Autor článku:  Zdeněk Mahler

Mohlo by Vás zajímat

Stejně tak jako jiné vědní obory, vývojem prochází i genetika a již několik let jí otřásají nové objevy. Postarala se o to jedna z disciplín molekulární biologie, tzv. epigenetika (z řeckého "epi" neboli mimo to, na povrchu).

Niterný počátek zrodu a vývoje každého člověka protkává vlákno kyseliny deoxyribonukleové (DNA). Toto jedinečné vlákno je základním nositelem dědičnosti a kóduje přesný stavební plán našeho těla.

Domov je soukromí, bezpečí a teplo. A v nich pevná a soudržná rodina. Budování domovů a pevného rodinného zázemí, jasně vymezených "hájemství" a "kotevních přístavů" pro city a vzájemné porozumění, je jeden z nejosvědčenějších způsobů, jak se ubránit následkům nežádoucího civilizačního tlaku. A současně způsob, jak budovat korektní a zdravé vztahy...