Homo sapiens na začátku 21. století

22.08.2022

Jako "člověk moudrý" se po planetě Zemi pohybujeme už téměř padesát tisíc let. Naplňujeme však svou existencí a tím vším, co děláme, to hrdé označení "moudrý" ?  Jak si stojíme ve srovnání s ostatními živočichy ? A kdyby mohli mluvit, co by o nás říkali ?

Je tomu již skoro 50 tisíc let, co si neseme hrdé označení Homo sapiens neboli člověk moudrý. Vybaveni přírodou silnými geny pro to, abychom v životě fyzicky, duševně - a také důstojně - obstáli, spočíváme rovnýma nohama na planetě Zemi.

Kolik stop a cest, větrem a pískem zavátých a moři smytých, jsme na povrchu Země již zanechali ? Zdroj: Samphotostock
Kolik stop a cest, větrem a pískem zavátých a moři smytých, jsme na povrchu Země již zanechali ? Zdroj: Samphotostock

Etapu po etapě - před narozením i po něm, během dětství, mládí, dospělosti i ve stáří - nás na životní pouti čekají bohaté příležitosti, jak tyto geny nechat projevit, stejně tak jako nebezpečné nástrahy. Ty dobré snad využijeme, těm špatným se snad ubráníme. 

V souboji mezi světem a Tebou dělej sekundanta světu.

Franz Kafka (1883-1924)  

Naším pokračováním jsou děti - nás samotných i našeho odkazu. Zdroj: Samphotostock
Naším pokračováním jsou děti - nás samotných i našeho odkazu. Zdroj: Samphotostock

Každý z nás má svůj život plně k dispozici a během něj průměrně 75 let na to, aby se jako Homo sapiens neboli člověk moudrý projevil. A také devět měsíců těhotenství matky a několik let života dítěte po narození, abychom to potomkům - tedy svým následovníkům na tomto světě - předali.  

Autor článku: Zdeněk Mahler

 

Mohlo by Vás zajímat

Je v zájmu nás všech, abychom svým dětem na cestu životem dali několik cenných darů, které ke svému opravdovému štěstí potřebují. Budou si je postupně rozbalovat a na jejich skutečné hodnoty pomalu přicházet. A pak je také zase předávat dál. Svým vlastním dětem.

Když příroda člověka tvořila, pamatovala i na jeho morální inteligenci. Ať již to překvapivé je či není, určité její prvky totiž máme vrozené a v genech si je z matčina lůna neseme na tento svět.