Kočky

Zdomácnělé, sžité s člověkem, avšak přesto nezávislé a svérázné. Málokteré domácí zvíře zůstalo tak své, jako právě ony.

V lidských dějinách byly kočky vždy zvířaty uznávanými a respektovanými.

Staří Egypťané je uctívali jako božstvo, kočky měly svou vlastní bohyni Bastet, ženu s kočičí hlavou. Byla i bohyní vycházejícího Slunce, Měsíce, plodnosti a štědrosti. V Řecku spojovali kočku s bohyní Afroditou a Artemis, v Indii ji uctívali jako bohyni Šasthi, ochránkyni malých dětí. A ve staré Číně byla dokonce pod ochranou buddhismu, měla moc chránit její obyvatele před chudobou. 


Samos, Řecko, 2010 


První kočky se k nám přidaly už před 10 až 12 tisíci lety, v době, kdy jsme my lidé začali budovat a trvale obývat svá jednoduchá sídla. Trvalo však další dva až čtyři tisíce let, než se tato divoká, nezávislá zvířata člověkem nechala ochočit. První svědectví o tom pocházejí z Anatolie, dnešního Turecka, a Kypru.  

Ostrov Inishmaan, Irsko, 2007 


V době vlády římského císaře Octaviana Augusta se kočky dostaly do Říma. Brzy se tu staly módními zvířaty a ozdobami domů a paláců bohatých obyvatel. Netrvalo dlouho a kočky se rozmnožily, dostaly se i do nižších společenských vrstev a zlidověly. Římští legionáři si je poté brali s sebou na svá vojenská tažení na sever, a tak se kočky dostaly i na britské ostrovy.

Volendam, Holandsko, 2008 


V raném středověku byla kočka v Evropě ceněným a váženým zvířetem. Karel Veliký ji v 9. století ve svém nařízení uvedl mezi zvířata, která mají být chována v každém selském a klášterním dvoře. Byla dokonce chráněna přísnými zákony.

Valletta, Malta, 2013 


Námořníci využívali kočky na svých lodích pro lov myší a krys. V 18. století vznikla v britském námořnictvu „oficiální funkce lodních koček“, které měly status člena posádky. Lodní kočky existovaly ještě začátkem 20. století, jedna z nich, jménem Jenny, se plavila i na palubě Titanicu. V londýnské Downing Street, sídle premiérů, získaly některé kočky titul „Vrchní myšilov úřadu vlády“.

Portugalsko, 2011


Kočka byla známou a váženou bytostí společenského života především ve starém Egyptě. Svědčí o tom častá zobrazení koček na chodbách a stěnách chrámů a hrobek, jejich umělecké sošky a dokonce i pečlivě vyhotovené mumie. Pro zemědělce v úrodné deltě Nilu měla tato zvířata nenahraditelné místo jako udatní lovci myší a krys, které ohrožovaly zásobárny životně důležitého obilí a potravin.

Roussillon, Francie, 2017 


Staří Egypťané uctívali kočky jako božstvo a věřili, že mají moc ochránit člověka před zlem. Přítomnost kočky v každém domě proto znamenala hotové požehnání. 

Kortenhoef, Holandsko, 2018 


Ve středověkém Japonsku měly kočky skutečně jedinečné a v pravdě historické poslání. V rozlehlých chrámových budovách ochraňovaly jemné, citlivé zámotky bource morušového, stejně tak jako starobylé, cenné rukopisy zdejších učenců před zuby všudypřítomných, nenechavých myší a potkanů.  

Hindeloopen, Holandsko, 2018 


Organizovaný chov koček existuje v Evropě asi 150 let. Jejich první výstava se konala v Londýně roku 1871. Zorganizoval ji tehdy spisovatel a malíř Harrison Weir, přezdívaný jako „Otec kočičí fantazie“. Umělec sepsal i standardy a byl jedním z hlavních posuzovatelů. O šestnáct let později byl tamtéž založen Národní klub chovatelů koček, který výstavy začal pořádat pravidelně.

Další reportáže

Reportáž: Ptáci


Ptáci, lidmi odedávna obdivovaní, nespoutaní „páni modré oblohy“ nad našimi hlavami. Někteří se z modré oblohy snesli k nám a zdomácněli. Jsou pro nás symbolem svobody, touhy a věčnou inspirací.

Reportáž: Hmyz a rostliny


Malí obyvatelé této planety, nenápadní souputníci našich životů tu tiše žijí s námi. Hmyz. S rostlinami i živočichy vytvářejí hotové aliance, jsou ukázkou životní harmonie a evoluční úspěšnosti. 

Reportáž: Krajina


Krajiny světa byly křižovatkami lidských osudů, které po staletích přicházely, zůstávaly nebo se beze stopy vytrácely neznámo kam. Vzpomínky a dětská tajemství jsou v nich však uloženy stále.