Krávy

Krávy. Opomíjená, někdy zesměšňovaná nebo haněná zvířata. Neprávem. Nejsou až taková, jak si mnozí lidé myslí, navíc nám po více jak devět tisíc let poskytují mnohé, bez čeho bychom se neobešli. Mléko, máslo, sýry a mnoho dalších produktů z něj, maso, kůži, kosti, sílu do tahu, nošení břemen, ale i teplo. A v neposlední řadě lidem poskytovaly společnost, byly a stále jsou naším pojítkem s minulostí, tradicemi a přírodou.


Irsko, 2012 


K domestikaci skotu docházelo od 7. tis. př. n. l. v oblasti tzv. „Úrodného půlměsíce“ (od afrického Nilu, přes Mezopotámskou nížinu, řeky Eufrat a Tigrid k Perskému zálivu až po Íránskou vysočinu). Tady vzniklo mnoho mýtických bájí a pověstí o těchto zvířatech. Zpočátku byl skot chován jako zvíře posvátné a obětní. 

Ostrov Inishmaan, Irsko, 2007 


Od starověku byly krávy symbolem blahobytu. Slované a Germáni dokonce používali slovo skot jako synonymum slova majetek. V antických civilizacích Řecka, Kréty, Egypta, Persie či Indie symbolizoval býk plodnost a jako posvátné zvíře byl uctíván nebo při obřadech obětován. Staří Egypťané zbožštěné býky po smrti mumifikovali. 

Ostrov Inishmaan, Irsko, 2007


Živi jenom z toho, co nadojí pár místních krav, z ryb nachytaných v moři obklopujícím ostrov kolem dokola, ze záclon a deček utkaných v malých světnicích za okny po večerech, které prodají, až pojedou na pevninu. A z potravin, které si pro zpestření přivezou nazpátek. 

Irsko, 2007


Porobeny a využívány člověkem, zachovaly si krávy svůj původní život. Často žijí celý rok pod širým nebem, den noc, vystaveny slunci, větru, dešti, mrazu i sněhu. Ke spokojenosti potřebují jen píci a vodu. Býk ve stádě se postará o další telata, hospodář po sezóně spokojeně sčítá další přírůstky. 

Selkirk, Skotsko, 2004 


Vstaňte brzy ráno. Když Slunce vychází nad zdejšími kopcovitými pastvinami, v údolí se líně válejí mlhy, ze kterých pomalu vystupují kontury ohrad, lučních květů a tu a tam střechy farem. Do opojného ticha rána jen občas kvíknou chocholaté čejky, beknou ovce nebo táhle zabučí krávy. V husté cloně mlhy ještě nejsou vidět. Jen těžko bychom si mohli představit věrnější a poklidnější atmosféru bájného Betlému.    

Doubrava, Česká republika, 2012 


Pravidelně každý večer, když se Slunce sklánělo nad obzor, přivedl pasáček stádo krav, které pásl na okolních lukách. Krávy pomalu a rozvážně procházely vsí, každá už věděla, do které uličky i do které chalupy patří, kam má zajít. Čekalo je tam slámou čerstvě podestlané stání, hospodář je po celodenní pastvě ještě podojil, aby rodina měla čerstvé mléko k večeři.  

Českolipsko, Česká republika, 2007 


Obytné místnosti venkovských stavení často sousedily s chlévy, ve kterých stál přivázaný dobytek. Hospodář věděl o každém jeho pohybu, měl k němu blízko na krmení a pro mléko. Svými velkými těly krávy navíc vydávaly spoustu tepla, které pronikalo do světnice, kde rodina žila, jedla i spala. 

Kortenhoef, Holandsko, 2018 


Výjev jako z obrazů vlámských malířů šestnáctého století. Krávy tu vždy byly nejen hojně využívanými domácími zvířaty, avšak také partnery a společníky. Pokud nebyly přímo pod okny obytných stavení, pak na pastvinách v jejich těsné blízkosti. 

Giethoorn, Holandsko, 2018 


Dvakrát denně si selky oblékly zástěru, uvázaly kolem hlavy šátek, vzaly nízkou třínohou stoličku, obřadně zasedly k zádi krav a do džberů od nich začaly dojit mléko, bílý poklad. Krávy trpělivě stály, občas tlumeně zabučely, přešláply z nohy na nohu nebo se ohnaly ocasem. Bílá hladina stoupala vzhůru. Co rodiny nespotřebovaly samy, to prodávaly - konve s mlékem daly na svozná místa, pro které si přijely povozy, auta nebo také lodě.

Holandsko, 2008


Holanďané jsou nadšení chovatelé skotu, vyhlášení mlékaři a vlídní lidé. Na pěstěných, svěže zelených loukách protkaných vodními kanály pasou své ušlechtilé holštýnsko - fríské krávy. Z jejich mléka vyrábějí sýry Edam, Gouda, Leerdammer a Maasdammer, které pak nabízejí na městských burzách. Tradice výroby sýrů tu sahá až do časů Karla Velikého, první vývoz této pochutiny do světa se datuje do roku 1184. 

Leiden, Holandsko, 2008 


Farmář, u kterého jsme bydleli, byl se svojí rodinou na všechno sám - měl šedesát krav, které dojil, krmil, ošetřoval, čistil, rodil, léčil. Byl stále usměvavý a nezastavil se. Zeptal jsem se ho, jak to má s dovolenou. Zarazil se a pak - opět s úsměvem na tváři - odpověděl: „Every day is holiday.“ Neboli: „Každý den je dovolená“. Když odpoledne zase podojil, usedl se svou manželkou do lodi a při sklence vína a pod hejny ptáků táhnoucích proti zapadajícímu Slunci oblohou, se projížděli po poklidné vodní hladině.

Tyrolsko, Rakousko, 2014 


Na prosluněných svazích Alp, za kovového znění zvonců, které se rozléhá po údolích, se pasou barevná stáda krav. Pojmenovali je podle oblastí, ze kterých vzešly - simentálský nebo švýcarský hnědý skot. Patří k horským plemenům, která většinu roku i svého života tráví na čerstvém vzduchu a sluníčku. S vydatným přispěním zdejší přírody dávají výborné, tučné mléko, ze kterého se vyrábí vyhlášené rakouské a švýcarské sýry. 

Tyrolsko, Rakousko, 2014


Staří Řekové, kteří skot velmi uctívali, tvrdili, že krávy mají jedny z nejkrásnějších očí na světě... Ať to pravda je, či není, ušlechtilost, vyrovnanost a klid, které z těchto zvířat vyzařují, jsou neméně přitažlivé. 

Slovensko, 2016


Po nadojení se kravské mléko nechalo vychladnout a usadit. Pak se odneslo do světnice, kde se do čisté máselnice slila smetana a začala se stloukat, propírat a cedit. Vyprané máslové zrno se hnětlo a nakonec vkládalo do rozmanitých, ozdobných formiček. Skladovalo se při nízkých teplotách, aby zůstalo tuhé. K tomu čerstvý křupavý chléb vytažený z pece. Staletý obřad prováděný po chudých chalupách, zámožných statcích i městských domácnostech po celém světě nic neztratil ze svého kouzla. 

Tyrolsko, Rakousko, 2014 


Když se léto na horských loukách chýlí ke svému konci a začne se slavit svátek sv. Bartoloměje, stáda se seskupí, sedláci vyjdou na náhorní pastviny a po sezóně si je důkladně prohlédnou. Úderem dvanácté hodiny se rozezvoní zvonce a nastane vrcholná část selského roku, pradávná lidová slavnost - svádění krav. Řeka barevně nazdobených zvířat začne proudit dolů do údolí, kde v teplých stájích přečkají nevlídnou zimu.   

Další reportáže

Reportáž: Kočky


Kočky. Zdomácnělé, sžité s člověkem, přesto nezávislé a svérázné. Málokteré domácí zvíře zůstalo tak své, jako právě ony. V lidských dějinách byly vždy zvířaty uznávanými a respektovanými.

Reportáž: Ptáci


Ptáci, lidmi odedávna obdivovaní, nespoutaní „páni modré oblohy“ nad našimi hlavami. Někteří se z modré oblohy snesli k nám a zdomácněli. Jsou pro nás symbolem svobody, touhy a věčnou inspirací.

Reportáž: Hmyz a rostliny


Malí obyvatelé této planety, nenápadní souputníci našich životů tu tiše žijí s námi. Hmyz. S rostlinami i živočichy vytvářejí hotové aliance, jsou ukázkou životní harmonie a evoluční úspěšnosti.