Morální inteligence - odpovědnost

05.12.2021

Jakkoli je náš lidský druh velmi starý a označení Homo sapiens neboli člověk moudrý si neseme již kolem padesáti tisíc let, pojem odpovědnosti je poměrně mladý. Souvisí se slovesem odpovídat - např. politici na otázky svých voličů, proč to či ono pro ně udělali anebo také neudělali - a po zásluze za to sklízet vavříny nebo také pykat. Také po zásluze. Tedy - nést odpovědnost.

Označení Homo sapiens neboli člověk moudrý si neseme již padesát tisíc let, pojem naší odpovědnosti je však - kupodivu - poměrně mladý. Zdroj: Samphotostock
Označení Homo sapiens neboli člověk moudrý si neseme již padesát tisíc let, pojem naší odpovědnosti je však - kupodivu - poměrně mladý. Zdroj: Samphotostock

Odpovídat za něco a zodpovídat se druhým tedy znamená ručit a nést následky. Za sebe, své konání, činnosti, svěřené věci a často i za druhé. Ostatní by současně měli vědět, že se na nás mohou spolehnout.  

Je čisté svědomí to jediné, co stejnou cenu má jak život sám

Euripides  (480-406 př.n.l.)

Jak duše čisté svědomí, co stejnou cenu má jak život sám. Zdroj: Samphotostock
Jak duše čisté svědomí, co stejnou cenu má jak život sám. Zdroj: Samphotostock

Odpovědnost by tedy moderní člověk měl přijímat zcela samozřejmě - jako přirozený nárok na sebe sama. A v rámci ní by měl umět druhým vycházet vstříc. 

Odpovědnost jako přirozený nárok

Názor "postarej se každý sám o sebe" však v lidech převládá stále více. Upřednostňují sebe sama (případně nejbližší rodinné příslušníky) a potlačují v sobě vážnější zájem o kohokoli jiného. A také odpovědnost za kohokoli jiného. 

Okolnosti doby nás navíc nutí pracovat stále intenzivněji, efektivněji, produktivněji, bezchybněji a také rychleji, abychom jakž takž udrželi naši ekonomickou situaci. I tím se pozornost koncentruje stále více na nás samotné ("nemohu se vám věnovat, mám co dělat se sebou"), chabé zbytky času a energie si šetříme pro sebe.  

Je lepší rozsvítit byť jen malou svíčku, než proklínat temnotu.

Konfucius  (551 - 479 př.n.l.) 

Za dvě století, po která se odpovědností zabýváme, se rychle rozvinula v důležitý pojem, a to jak morální, tak etický i právní. A není zdaleka jen individuální. V současných společnostech, založených na spolupráci velkého množství lidí, nutně vznikla i odpovědnost kolektivní. 

Odpovědnost individuální, kolektivní, za děti, společnost, za budoucnost ... Zdroj: Samphotostock
Odpovědnost individuální, kolektivní, za děti, společnost, za budoucnost ... Zdroj: Samphotostock

Sedíme v pokoji, čteme knihu a možná u toho spokojeně popíjíme kávu. V ten samý den a v tu samou minutu našeho století však ve 140 zjištěných zemích po celé zeměkouli nuceně pracuje přes 168 miliónů (!) dětí ve věku 5 až 7 let. 

Dva světy

Polovina z těchto dětí, tedy přibližně 84 miliónů, dokonce vykonává rizikové práce. Děti ve věku pětisedmi let ... Plazí se i ve tmě a dusném prachu důlních šachet, kladívky otloukají dlažební kostky v kamenolomech, v bizarním prostředí zastaralých chemických továren slévají barviva a leptavé látky, od tmy do tmy a do úmoru šijí v odpudivých textilních manufakturách nebo nedůstojně posluhují v domácnostech.   

Coby spotřebitelé z "vyspělé části světa", ať již vědomě či nevědomě, profitujeme z takového zotročování a zneužívání lidské individuality a důstojnosti. A ještě k tomu všemu z dětské bezbrannosti a zranitelnosti. Běžným denním využíváním výhodných podmínek či nízkých cen se tak můžeme podílet na udržování tohoto bestiálního systému.  

Rok od roku stále více zemí usiluje, aby se dětem dostalo řádné péče, výživy a vzdělání.  Zdroj: Samphotostock
Rok od roku stále více zemí usiluje, aby se dětem dostalo řádné péče, výživy a vzdělání. Zdroj: Samphotostock

Situace se rok od roku pomalu zlepšuje - stále více zemí proti dětské práci bojuje a usiluje, aby se dětem dostalo řádné péče, výživy, výchovy a vzdělání (jen Etiopie, která patří k nejchudším zemím na světě, vydává na vzdělání ¼ státního rozpočtu, 80% dětí v ní navštěvuje základní školu). Na podvýživu a důsledky extrémní chudoby však přesto denně umírá na 30.000 hladových dětí mladších pěti let. Denně ...

Když už nedáváš almužnu, aspoň neodvazuj psa. 

Indické přísloví

Odpovědnost - každý jeden a všichni. Není to zase tak moc a přesto je to tak hodně. Zdroj: Samphotostock
Odpovědnost - každý jeden a všichni. Není to zase tak moc a přesto je to tak hodně. Zdroj: Samphotostock

Pro šťastný život na zeměkouli, ve své vlastní zemi, městě, vesnici, ulici, domě, domácnosti či ve vlastním pokoji bychom si tedy jako vzácnou orchidej měli pěstovat smysl pro odpovědnost. Každý a všichni. Musíme začít u sebe. Chovat se slušně a odpovědně, držet při sobě a spolupracovat. Není to zas tak moc a přesto je to tak hodně.  

Autor článku:  Zdeněk Mahler 

Mohlo by Vás zajímat

Přesně tři sta let po objevení Ameriky Kolumbem bylo v roce 1792 vyhlášeno jedním z dnešních jedenapadesáti států USA i Kentucky. Neveliký stát, tvořený plošinou a nevysokou pahorkatinou lemuje na jihozápadě Apalačské podhůří, na západě se sklání do Mississippské nížiny. Vnitrozemské klima a krátké mírné zimy určily Kentucky jeho hospodářský...

Sto vskutku královských klisen neboli "Royal Mares" na Britských ostrovech splnilo svůj epochální úkol. S legendární hřebčí trojicí Byerley Turc, Darley Arabian a Godolphin Barb daly světu fenomenální koňské plemeno, skutečné hrdiny dostihových drah. Anglické plnokrevníky.

Dějiny moderního turfu začal psát Charles II. Stuart, král Anglie, Skotska a Irska, a to po pětadvacet let svého panování od roku 1660. Nechal vybudovat dvanáct dostihových drah a hlavně, byl králem, který dal závodům jasná a pevná pravidla. Sám rozsuzoval spory a předával ceny vítězům. Původní stříbrné zvonky nahradil odměnami v hodnotě 100...