Chrám morální inteligence

05.12.2021

Morální inteligencí se vyznačuje každý, kdo jedná slušně, zdvořile a ohleduplně. Jak lákavá výzva! 

Vznešenost - danost - nadčasovost. Zdroj: foto autor
Vznešenost - danost - nadčasovost. Zdroj: foto autor

Které konkrétní zásady, vlastnosti a projevy však morální inteligenci tvoří? 

Na jednom z prvních míst je bezesporu pouto, které nás váže k druhým lidem (tzv. empatie, tedy vrozená schopnost vcítění, tolerance a ohleduplnosti). 

K výrazným projevům morálně jednající osobnosti dále patří schopnost odpouštět, poskytovat rady či o ně žádat, nedopouštět se přezíravosti, kritizování, účelového lichocení či prostého skákání do řeči - tedy důstojnost.

Citlivé misky vah mezi námi přísně vyvažuje spravedlnost

Tu doprovázejí povinnost (pomáhat druhým či dávat nezištně) ... 

... a odpovědnost

Na těchto pilířích tedy chrám morální inteligence neochvějně spočívá. 

Platila, platí a stále platit bude neměnná rovnicemorální povědomí + morální zásady = nutné předpoklady pro projevy morálního chování. Jednoduchá a logická. Nyní nás tedy čeká to už jen udělat. Nezaváháme-li, ostatní nás budou následovat. Pomalu a všichni. Potřebují náš příklad.

Tak tedy - vstupme do výsostného chrámu! 

Autor článku:  Zdeněk Mahler