Chrám morální inteligence

05.12.2021

Morální inteligencí se vyznačuje každý, kdo jedná slušně, zdvořile a ohleduplně. Jak lákavá výzva! 

Vznešenost - danost - nadčasovost. Zdroj: foto autor
Vznešenost - danost - nadčasovost. Zdroj: foto autor

Které konkrétní zásady, vlastnosti a projevy však morální inteligenci tvoří? 

Na jednom z prvních míst je bezesporu pouto, které nás váže k druhým lidem (tzv. empatie, tedy vrozená schopnost vcítění, tolerance a ohleduplnosti). 

K výrazným projevům morálně jednající osobnosti dále patří schopnost odpouštět, poskytovat rady či o ně žádat, nedopouštět se přezíravosti, kritizování, účelového lichocení či prostého skákání do řeči - tedy důstojnost.

Citlivé misky vah mezi námi přísně vyvažuje spravedlnost

Tu doprovázejí povinnost (pomáhat druhým či dávat nezištně) ... 

... a odpovědnost

Na těchto pilířích tedy chrám morální inteligence neochvějně spočívá. 

Platila, platí a stále platit bude neměnná rovnice morální povědomí + morální zásady = nutné předpoklady pro projevy morálního chování. Jednoduchá a logická. Nyní nás tedy čeká to už jen udělat. Nezaváháme-li, ostatní nás budou následovat. Pomalu a všichni. Potřebují náš příklad.

Tak tedy - vstupme do výsostného chrámu ! 

Autor článku:  Zdeněk Mahler

Mohlo by Vás zajímat

V poslední válce, druhé světové, sloužili koně lidem za vůbec nejtěžších podmínek. Za střelby pěchotních děl, v přítomnosti tanků, v atmosféře leteckých náletů, sirén, útoků raketometů. Při práci v nepředstavitelných podmínkách. Vlastně už tu neměli co dělat, byli tu jako nedopatřením.

První světová válka přinesla všem zastáncům klasického jezdeckého boje krvavé rozčarování. Nastupující brutální vojenská technika koně nejen těžce zraňovala a zabíjela, ale z bojů je začala jasně vytlačovat.

Proud přistěhovalců, kteří hledali štěstí a nový domov v Americe, postupně pronikal od pobřeží do hloubi kontinentu. Jejich putování bylo dramatické, cesta dostavníkem z jednoho konce země na druhý trvala v lepším případě tři týdny.