Chrám morální inteligence

29.03.2022

Morální inteligencí se vyznačuje každý, kdo jedná slušně, zdvořile a ohleduplně. Jak lákavá výzva! 

Vznešenost - danost - nadčasovost. Zdroj: foto autor
Vznešenost - danost - nadčasovost. Zdroj: foto autor

Které konkrétní zásady, vlastnosti a projevy však morální inteligenci tvoří? 

Na jednom z prvních míst je bezesporu pouto, které nás váže k druhým lidem (tzv. empatie, tedy vrozená schopnost vcítění, tolerance a ohleduplnosti). 

K výrazným projevům morálně jednající osobnosti dále patří schopnost odpouštět, poskytovat rady či o ně žádat, nedopouštět se přezíravosti, kritizování, účelového lichocení či prostého skákání do řeči - tedy důstojnost.

Citlivé misky vah mezi námi přísně vyvažuje spravedlnost

Tu doprovázejí povinnost (pomáhat druhým či dávat nezištně) ... 

... a odpovědnost

Na těchto pilířích tedy chrám morální inteligence neochvějně spočívá. 

Platila, platí a stále platit bude neměnná rovnice morální povědomí + morální zásady = nutné předpoklady pro projevy morálního chování. Jednoduchá a logická. Nyní nás tedy čeká to už jen udělat. Nezaváháme-li, ostatní nás budou následovat. Pomalu a všichni. Potřebují náš příklad.

Tak tedy - vstupme do výsostného chrámu ! 

Autor článku:  Zdeněk Mahler

Mohlo by Vás zajímat

Kdo je kůň a jaké zvláštní postavení má mezi všemi ostatními zvířaty ? Kdy a jak se s člověkem poprvé setkal ? Kudy všude s ním kráčel ? Co pro člověka znamenal, k čemu mu dopomohl a kam jej vývojově dostal ? V čem všem jej člověk využil ? A kdy a jak jej po šesti tisíci letech nedocenitelné a věrné služby člověk opustil ?...

Kde se koně vůbec vzali, z čeho vznikli, odkud a kam do daleka po pravěkých pevninách táhli ? Jak původně vypadali ? Kdy a kde se s nimi setkal člověk ?

Až do dnešních dnů se přežil jeden prehistorický kůň, kterého můžeme spatřit na vlastní oči. Zachoval si podobu, jakou měl před desetitisíci lety. Tedy podobu, v jaké jej poprvé spatřil náš dávný předchůdce - jeskynní člověk. Doslova v hodině dvanácté tohoto koně zachránili nadšení vědci a dobrovolníci. Předcházel jim ruský generál Nikolaj...