Období „proč“

16.12.2021

Mnozí odborníci (pedagogové, psychologové) doporučují, aby děti nebyly do kolektivu včleňovány příliš brzy. Občas dokonce otevřeně vystupují proti různým zařízením péče o děti, do nichž rodiče umísťují své potomky již v prvním roce věku. Někdy dokonce i dříve.  

Možnost si vše prožít a užít tak, jak je přirozené a potřebné. Zdroj: foto autor
Možnost si vše prožít a užít tak, jak je přirozené a potřebné. Zdroj: foto autor

Poukazují přitom na výsledky mezinárodních studií, v nichž vědci po dobu mnoha let pozorovali chování a kognitivní vývoj (tedy vývoj do jednoho roku věku) několika set malých dětí. V případě, že byly umísťovány do jeslí příliš brzy, projevily se u nich ve věku "teenagerů" výrazně slabší socio-emoční dovednosti. A nejen to.

Tyto děti se nezřídka vyznačovaly i významnými poruchami chování, jako například kouřením, konzumací alkoholu a drog, krádežemi či vandalismem. Tedy projevy tzv. přesměrované agrese. Jiné studie prokázaly u dětí v jeslích a školkách podobnou hladinu kortisolu (tzv. stressového hormonu), jakou mají vystressovaní top manažeři ve firmách.   

Skutečný svět jako velká obrázková kniha poznání. Zdroj: foto autor
Skutečný svět jako velká obrázková kniha poznání. Zdroj: foto autor

První dva roky života jsou velmi citlivou fází. Je to období, kdy se nejaktivněji formuje osobnost dítěte. 

Citlivě a trpělivě

Na přístupu matky a otce, kteří dítě vedou a působí na něj (čtou mu pohádky, povídají si s ním, trpělivě vysvětlují, jdou mu příkladem), poklidném rodinném zázemí a pozitivních podnětech do značné míry závisí, zda z dítěte vyroste optimista či pesimista, člověk milující a citlivý. Nebo naopak chladný, důvěřivý či podezíravý.   

Kolem třetího roku věku se dítě již nespokojí jen s pouhým pojmenováním věcí. Začíná o nich přemýšlet. Pro jeho rodiče tak začíná dosti vysilující období. Tím, že se dítě snaží všemu přijít na kloub a stává se hloubavým badatelem a objevitelem, zahajuje své pověstné období zvané "proč".  

Potřeba vědět a přijít tomu na kloub ... Zdroj: foto autor
Potřeba vědět a přijít tomu na kloub ... Zdroj: foto autor

Tímto pro rodiče poněkud devastujícím slovem na začátku každé z nekonečné řady otázek se zajímá o vše, co vidí nebo slyší a obrací se na ně s vytrvalou potřebou vše také hned vysvětlit. Nenabídnou-li rodiče dítěti v tomto pro něj "hladovém" období dostatečnou či dokonce jakoukoli odpověď, potlačí jeho zájem. Potřeba poznávání v něm může být jednou provždy výrazně utlumena. Už nikdy v budoucnu nebude tak vnímavé, už nikdy v budoucnu se totiž nenajde taková příležitost pro rozvoj myšlení, jako je tomu právě teď.

Navíc - dítě v tomto období rodičům předkládá jedinečnou nabídku. Nalézá doslova zalíbení (a tedy vykazuje mimořádnou ochotu) v učení se všemu tomu, co je a není správné. Mnohem snadněji než kdykoli jindy nyní pochopí a přijme "mantinely", tzv. svobodu v řádu. Tedy obecně platné normy a pravidla chování, které jej povedou na další cestě jeho životem.  

Autor článku:  Zdeněk Mahler

Mohlo by Vás zajímat

Tajuplný, vlnami Atlantského oceánu divoce bijícími o útesy smáčený, vichry a bouřemi po věky nelítostně zkoušený kraj, opředený starodávnými keltskými bájemi i legendou o králi Artušovi a kouzelníku Merlinovi. Už pět staletí patří Francii, svým drsným charakterem však připomíná Irsko nebo Skotsko. Zdejší lidé jsou přírodou i osudem tvrzení,...

Sto kilometrů od italské Sicílie a asi trojnásobek této vzdálenosti od nejbližších břehů rozpálené severní Afriky, za neustálého šumění a šplouchání ze všech stran omývány tmavomodrými vlnami, uprostřed Středozemního moře, leží ostrovy starobylé Malty. Nevelké oázy vzácného klidu, romantiky, úžasu a nekonečného poznání. Na každém kroku jsou plné...

Touha podívat se alespoň na chvíli do pohádek, které známe z dětství. Které jsme před spaním poslouchali nebo četli a jejich obrázky nás unášely do snů či oživlé je sledovali v televizi. A přitom se šťastně choulili do bezpečí vyhřátých peřin. Touha podívat se do těch Ladových a Trnkových pohádkových chaloupek a malých světniček, užívat si jejich...