Zásluhy „Starého Rowleyho“

22.12.2021

Dějiny moderního turfu začal psát Charles II. Stuart, král Anglie, Skotska a Irska, a to po pětadvacet let svého panování od roku 1660. Nechal vybudovat dvanáct dostihových drah a hlavně, byl králem, který dal závodům jasná a pevná pravidla. Sám rozsuzoval spory a předával ceny vítězům. Původní stříbrné zvonky nahradil odměnami v hodnotě 100 guinejí, vítězi významného dostihu patřila mísa ze stříbra až 75 kilogramů těžká.

O skutečný rozkvět chovu závodních koní a dostihů na Britských ostrovech se zasloužil král Anglie, Skotska a Irska Charles II. Stuart (1630 - 1685). Zdroj: Wikipedie, John Riley (výřez)
O skutečný rozkvět chovu závodních koní a dostihů na Britských ostrovech se zasloužil král Anglie, Skotska a Irska Charles II. Stuart (1630 - 1685). Zdroj: Wikipedie, John Riley (výřez)

Charles nebyl jen pečlivým organizátorem a zásadovým rozhodčím, ale i vášnivým závodníkem. Obvykle startoval se svým hřebcem Old Rowley, podle kterého mu důvtipný lid přidělil přezdívku, "Starý Rowley". Dostihový svět si přestával všímat jen slavných jezdců a úspěšných majitelů - stále více stáčel svoji pozornost na samotné koně. Opakovanými vítězstvími a obdivuhodnými výkony vstupovali koňští vítězové ve známost lidu celých hrabství, krajů i země.

Pozornost chovatelů a dostihových příznivců se stále více soustřeďovala na samotné koně. Nároky na jejich schopnosti a kvalitu vzrůstaly. Zdroj: Pixabay
Pozornost chovatelů a dostihových příznivců se stále více soustřeďovala na samotné koně. Nároky na jejich schopnosti a kvalitu vzrůstaly. Zdroj: Pixabay

Lodě plné koní

Charles II. byl prozřetelný panovník. Chtěl-li ještě zvýšit úroveň v Anglii stále populárnější zábavy, musel zajistit náležité množství dostihových koní. Pro zkvalitnění domácích chovů nechával z Maroka, Berberska i jiných zemí dovážet hřebce a především klisny, které později patřily ke slavným "Royal Mares" neboli "královským klisnám matkám". Ke všem svým počinům roku 1680 Charles II. ještě přidal knihu s přesnými návody, jak závodní koně správně trénovat a připravovat.

Král Charles II. nechal do Anglie dovážet stále více cenných koní ze severní Afriky a Orientu, ...  Zdroj: Pixabay
Král Charles II. nechal do Anglie dovážet stále více cenných koní ze severní Afriky a Orientu, ... Zdroj: Pixabay

Podmínky se zdály být dokonalé, přesto to pravé, co král tušil, tu ještě nebylo. Dobře věděl, že elitní koně chovají beduíni ve vzdálené Arábii. Ti od dob Mohamedových střežili chov pěti nejskvělejších rodin a jejich potomky zásadně neprodávali. Za hranice se mohli dostat leda jako vzácný dar pravověrnému arabskému knížeti.  

... kteří na Britských ostrovech přiváděli na svět skvostné potomstvo, ... Zdroj: Unsplash
... kteří na Britských ostrovech přiváděli na svět skvostné potomstvo, ... Zdroj: Unsplash

Statečný sir Fenwick

Charles II. již dříve pro královský Hampton Court jmenoval jako vrchního podkoního zkušeného sira Johna Fenwicka. Nyní jej pověřil mimořádně riskantním úkolem - nakupovat koně orientální krve přímo mezi pověstně žárlivými beduíny, uprostřed horkých arabských pouští. O tom, že sir tuto šílenou akci přežije, pochyboval kde kdo. Siru Johnu Fenwickovi se však podařil přímo husarský kousek. Nejen že se do Anglie vrátil živ a zdráv, navíc s sebou přivezl celé stádo klisen v podpalubí. Jak se mu to podařilo, zůstane navždy zahaleno tajemstvím.

... pro ta nejlepší chovná zvířata však vyslal svého vrchního podkoního do pouští nebezpečné Arábie. Zdroj: Samphotostock
... pro ta nejlepší chovná zvířata však vyslal svého vrchního podkoního do pouští nebezpečné Arábie. Zdroj: Samphotostock

V každém případě, cenné arabské klisny doplnily po příjezdu na britské ostrovy stovku "Royal Mares", pečlivě vybraných královských matek. Přesné záznamy o těchto elitních klisnách zřejmě nikdy neexistovaly nebo navždy zmizely v tajemství dějin. Navždy tedy zůstanou záhadnou neznámou, předmětem nekonečných dohadů i neklidem nezodpovězených otázek. Jedno je však jisté. Ještě předtím než navždy tiše odešly, splnily svůj epochální úkol: s legendární hřebčí trojicí Byerley Turc, Darley Arabian a Godolphin Barb daly světu fenomenální koňské plemeno, skutečné hrdiny dostihových drah. Anglické plnokrevníky. 

Autor článku:  Zdeněk Mahler

Mohlo by Vás zajímat

Po travnaté ploše závodiště s hrozivými valy překážek Velké národní v anglickém Liverpoolu poskakovali ptáci. Svým překotným zpěvem ohlašovali rozbřesk. Od dostihových stájí se ozval klapot kbelíků a cvakání petlic u boxů, proložené pořehtáváním. Koně po nočním odpočinku stáčeli hlavy k přicházejícím ošetřovatelům. V obvyklé ranní atmosféře...

Itálie, země se starobylou sportovní tradicí, dlouho zůstávala dlužna novodobému dostihovému rozkvětu. Opuštěné oválné dráhy, na nichž slavili svá vítězství někdejší triumfátoři antického Říma, jen smutně připomínaly zašlou slávu. Pouze v úzkých ulicích a na náměstí Sieny se za davové účasti pořádalo takřka gladiátorské Palio. Italové si však...

Naše slečna

24.12.2021

"Náš mladý sportovní svět ženský dosáhl vítězstvím Laty Brandisové v letošní Velké pardubické steeple chase vskutku vrcholného úspěchu. Tak slavného vítězství, jakého dobyla tato sympatická a skromná jezdkyně v sedle své statečné Normy, není v Československém turfu pamětníka. My všechny, které jsme zajímavý dostih sledovaly ať již vlastníma očima,...