Zásluhy „Starého Rowleyho“

13.06.2022

Dějiny moderního turfu začal psát Charles II. Stuart, král Anglie, Skotska a Irska, a to po pětadvacet let svého panování od roku 1660. Nechal vybudovat dvanáct dostihových drah a hlavně, byl králem, který dal závodům jasná a pevná pravidla. Sám rozsuzoval spory a předával ceny vítězům. Původní stříbrné zvonky nahradil odměnami v hodnotě 100 guinejí, vítězi významného dostihu patřila mísa ze stříbra až 75 kilogramů těžká.

O skutečný rozkvět chovu závodních koní a dostihů na Britských ostrovech se zasloužil král Anglie, Skotska a Irska Charles II. Stuart (1630 - 1685). Zdroj: Wikipedie, John Riley (výřez)
O skutečný rozkvět chovu závodních koní a dostihů na Britských ostrovech se zasloužil král Anglie, Skotska a Irska Charles II. Stuart (1630 - 1685). Zdroj: Wikipedie, John Riley (výřez)

Charles nebyl jen pečlivým organizátorem a zásadovým rozhodčím, ale i vášnivým závodníkem. Obvykle startoval se svým hřebcem Old Rowley, podle kterého mu důvtipný lid přidělil přezdívku, "Starý Rowley". Dostihový svět si přestával všímat jen slavných jezdců a úspěšných majitelů - stále více stáčel svoji pozornost na samotné koně. Opakovanými vítězstvími a obdivuhodnými výkony vstupovali koňští vítězové ve známost lidu celých hrabství, krajů i země.

Pozornost chovatelů a dostihových příznivců se stále více soustřeďovala na samotné koně. Nároky na jejich schopnosti a kvalitu vzrůstaly. Zdroj: Pixabay
Pozornost chovatelů a dostihových příznivců se stále více soustřeďovala na samotné koně. Nároky na jejich schopnosti a kvalitu vzrůstaly. Zdroj: Pixabay

Lodě plné koní

Charles II. byl prozřetelný panovník. Chtěl-li ještě zvýšit úroveň v Anglii stále populárnější zábavy, musel zajistit náležité množství dostihových koní. Pro zkvalitnění domácích chovů nechával z Maroka, Berberska i jiných zemí dovážet hřebce a především klisny, které později patřily ke slavným "Royal Mares" neboli "královským klisnám matkám". Ke všem svým počinům roku 1680 Charles II. ještě přidal knihu s přesnými návody, jak závodní koně správně trénovat a připravovat.

Král Charles II. nechal do Anglie dovážet stále více cenných koní ze severní Afriky a Orientu, ...  Zdroj: Pixabay
Král Charles II. nechal do Anglie dovážet stále více cenných koní ze severní Afriky a Orientu, ... Zdroj: Pixabay

Podmínky se zdály být dokonalé, přesto to pravé, co král tušil, tu ještě nebylo. Dobře věděl, že elitní koně chovají beduíni ve vzdálené Arábii. Ti od dob Mohamedových střežili chov pěti nejskvělejších rodin a jejich potomky zásadně neprodávali. Za hranice se mohli dostat leda jako vzácný dar pravověrnému arabskému knížeti.  

... kteří na Britských ostrovech přiváděli na svět skvostné potomstvo, ... Zdroj: Unsplash
... kteří na Britských ostrovech přiváděli na svět skvostné potomstvo, ... Zdroj: Unsplash

Statečný sir Fenwick

Charles II. již dříve pro královský Hampton Court jmenoval jako vrchního podkoního zkušeného sira Johna Fenwicka. Nyní jej pověřil mimořádně riskantním úkolem - nakupovat koně orientální krve přímo mezi pověstně žárlivými beduíny, uprostřed horkých arabských pouští. O tom, že sir tuto šílenou akci přežije, pochyboval kde kdo. Siru Johnu Fenwickovi se však podařil přímo husarský kousek. Nejen že se do Anglie vrátil živ a zdráv, navíc s sebou přivezl celé stádo klisen v podpalubí. Jak se mu to podařilo, zůstane navždy zahaleno tajemstvím.

... pro ta nejlepší chovná zvířata však vyslal svého vrchního podkoního do pouští nebezpečné Arábie. Zdroj: Samphotostock
... pro ta nejlepší chovná zvířata však vyslal svého vrchního podkoního do pouští nebezpečné Arábie. Zdroj: Samphotostock

V každém případě, cenné arabské klisny doplnily po příjezdu na britské ostrovy stovku "Royal Mares", pečlivě vybraných královských matek. Přesné záznamy o těchto elitních klisnách zřejmě nikdy neexistovaly nebo navždy zmizely v tajemství dějin. Navždy tedy zůstanou záhadnou neznámou, předmětem nekonečných dohadů i neklidem nezodpovězených otázek. Jedno je však jisté. Ještě předtím než navždy tiše odešly, splnily svůj epochální úkol: s legendární hřebčí trojicí Byerley Turc, Darley Arabian a Godolphin Barb daly světu fenomenální koňské plemeno, skutečné hrdiny dostihových drah. Anglické plnokrevníky. 

Autor článku:  Zdeněk Mahler

Mohlo by Vás zajímat

Eclipse

23.12.2021

Štolba Viléma Augusta, vévody z Cumberlandu, procházel chodbou podvečerní stáje a ujišťoval se, zda jsou vévodovy plnokrevníci v pořádku. Koně už spořádali pravidelný příděl krmení, v slaměné podestýlce ještě vyhledávali zbytky píce. U jednoho stání se Štolba zdržel: klisna Spiletta završila jedenáctý měsíc své březosti, chovatel od ní každým dnem...

Angličtí plnokrevníci, nejrychlejší koně všech dob, opouštěli zemi svého zrodu, konkurence na pevnině vzrůstala. Nikdo netušil, že skutečný fenomén, který opanuje evropskou dostihovou elitu, se ohlásí ze vzdálené uherské pusty.

Zatímco klisně Kincsem patřil závěr století devatenáctého, dvě nastupující princezny vcházely do bran století dvacátého.