Morální inteligence 

 

Vzdělávání

05.12.2021

V roce 2020 uplynulo 400 let od chvíle, kdy se na Bíle Hoře rozpoutala památná bitva. Události hned po ní přinesly mnoho společenských změn a přinutily část pokrokových intelektuálů k jednomu z mnoha emigračních odlivů, které tento malý národ ve své historii zažil. Utíkali jako tzv. exulanti (mj. přes památný Růžový palouček u Litomyšle, kde si na...

O zástupcích mladé generace - tzv. mileniálech (ročníky zhruba 1980 až 1995) nebo příslušnících generace Z (1995 až 2010) - již toho bylo napsáno dost. O tom čím se vyznačují, jaká mají specifika a nároky. Položme si však otázku, proč takoví jsou a čím nebo kým je to způsobeno. I když se nám to asi nebude moc líbit, měli bychom...

Z podstaty motivace mj. vyplývá, že podmínkou pro její vznik a působení je i nutnost respektovat jeden druhého jako "člověk člověka". Bez rozdílů. A chovat se k sobě slušně. Slušnost je ostatně součástí naší celkové reputace. Žádný zákon či nařízení, nikdo a nic ji přitom za nás nevybuduje. Je to jen a pouze na nás.

Na téma motivace už bylo napsáno mnoho článků. Jejich opodstatněnost a často erudovanost jim rozhodně nelze upřít. Nemalá část z nich se soustřeďovala na aktuální motivační faktory doby - především na prvky vnější motivace, a to materiální povahy. K těm patří různé formy mzdy a programy zaměstnaneckých benefitů. Nejsou ničím novým. V Československu...

"Je snadné myslet, nesnadné je jednat. Jednat podle svých představ, to je jedna z nejnesnadnějších věcí na světě." J.W. Goethe (1749-1832)

Druhým pevným a neochvějným stavebním kamenem morální inteligence je spravedlnost. Je současně jedním z vůbec nejzákladnějších pojmů pro dobré uspořádání lidských vztahů, společnosti a v ní platícího práva. Podle Aristotela (384 - 322 př.n.l.), myslitele vrcholného období řecké filosofie, je spravedlnost nejdůležitější ctností, neboť se vztahuje k...

"Radost, kterou způsobíme druhému, má obdivuhodnou vlastnost: odrazem se neoslabuje, ale vrací se k nám košatější a zářivější." Mahátma Gándhí (1869-1948)