Děti

Poté, co se kyselina deoxyribonukleová z buněk otce a matky proplete svými jemnými vlákny - a otec se tak s matkou spojí v jednu bytost - počne v matčině lůně nový život.

Vyvíjející se dítě přes stěnu břicha své matky nejen citlivě vnímá různé podněty z vnějšího světa (změnu polohy, bolest, zvuky či střídání světla a tmy), avšak dokonce na ně reaguje.

Po šesti měsících v matčině lůně je dítě již kvalitativně vyvinuté a poslední tři měsíce nabývá na hmotnosti. Ta se do porodu v posledním trimestru ještě 4,5krát zvýší. Vyvrcholením celého, devět měsíců dlouhého prenatálního vývoje je porod.

Bezprostředně poté, co se dítě narodí, se odehrává něco magického. Navzdory vyčerpání z obtížného průchodu porodními cestami je asi hodinu vzhůru. Položí-li se matce na břicho, instinktivně po něm šplhá k její hlavě. Mezi oteklými víčky má otevřené oči, a přestože vidí mlhavě a rozmazaně, pátravě prozkoumává svět kolem sebe. Hledá.

Síla matky

18.01.2022

Matka. Je prvním člověkem, kterého dítě vidí, cítí, vnímá a od něhož navíc přijímá potravu. Je člověkem, jehož měkká ruka ho hladí a od prvních kroků jej vede. Je člověkem, jehož tichý hlas a všudypřítomný stín bude dítě provázet po celý život. Je člověkem, kterého si dítě bude vybavovat ve snech, až se začne sklánět ke stáří, a kterého...

Člověk přichází na tento svět jako fyzicky téměř dokonalý a pro život dobře vybavený tvor. Rozhodující vliv na formování jeho psychiky a duševních vlastností (osobnosti a chování) však má až vývoj po narození. Konkrétně v tzv. období 0 - 1, což je od porodu až po nástup do školy. Je proto dobré vědět, že z tohoto raného dětství může pocházet...

Během prvního roku života dítě prochází velmi rychlým vývojem. Tělesným, duševním i fází tzv. sociálního vrůstání do společnosti jiných lidí. Přestože je plně odevzdané péči své matky, včetně kojení (proto se toto období nazývá kojenecké), z hlediska jeho vnímání se toho přihodí nejvíce. Novorozenec tiše, ale intenzivně hodinu po hodině prozkoumává...

První vědomý a aktivní kontakt s jiným člověkem zdravé dítě navazuje v 2. měsíci věku. Pátravým zrakem zachytí matčiny oči a svým pohledem na nich chvilku spočine. Na tváři se mu při tom již také začíná rozlévat blažený úsměv. Po dovršení 3. měsíce si dítě začíná všímat mnohem více okolního světa. Hlavičku zvědavě natáčí na všechny strany a...

Svou vlastní cestou a na vlastních nohou se dítě pomalu, avšak jednou pro vždy vydává ve věku jednoho až tří let. Nejprve se na nich nemotorně batolí (proto tzv. "batolecí období"), jeho chůze se však rychle srovnává a postava napřimuje. Dítě samotné to nesmírně povzbuzuje a raduje se z každého dalšího úspěšného kroku. Od matky se pomalu začíná...

Mnozí odborníci (pedagogové, psychologové) doporučují, aby děti nebyly do kolektivu včleňovány příliš brzy. Občas dokonce otevřeně vystupují proti různým zařízením péče o děti, do nichž rodiče umísťují své potomky již v prvním roce věku. Někdy dokonce i dříve.