Stejně tak jako jiné vědní obory, vývojem prochází i genetika a již několik let jí otřásají nové objevy. Postarala se o to jedna z disciplín molekulární biologie, tzv. epigenetika (z řeckého "epi" neboli mimo to, na povrchu). Epigenetika se nezabývá samotnou DNA, nýbrž chemickými sloučeninami, které se "navěšují" na její povrch. Zjistilo se totiž,...

Niterný počátek zrodu a vývoje každého člověka protkává vlákno kyseliny deoxyribonukleové (DNA). Na délku měří asi dva metry a je poskládáno tak dokonale, že se celé vejde do buněčného jádra velikého pouhou tisícinu milimetru. Vyjádřeno číselně - 2 m v 0,001 mm ... Toto jedinečné vlákno je základním nositelem dědičnosti a kóduje přesný stavební...

Domov je soukromí, bezpečí a teplo. A v nich pevná a soudržná rodina. Budování domovů a pevného rodinného zázemí, jasně vymezených "hájemství" a "kotevních přístavů" pro city a vzájemné porozumění, je jeden z nejosvědčenějších způsobů, jak se ubránit následkům nežádoucího civilizačního tlaku. A současně způsob, jak budovat korektní a zdravé vztahy...

Městský stress a civilizační tlak se rychle šíří všemi směry. Jak se jim vyhnout? Spolehlivých úniků se moc nenabízí, jeden zaručený však přesto ano. Budování přesně ohraničených prostor, jakýchsi svébytných soukromých hájemství, v nichž jsou všichni jejich obyvatelé sami sebou, silní a spokojení. Tedy našich vlastních domovů. Vlídné a pospolité...

Život v přelidněných, nepřehledných městech bez jasných pravidel a možností se sdružovat do kmenů vyvíjí na jejich obyvatele enormní nároky a pro ně nezvyklé psychické tlaky. Za krátký čas to přestanou zvládat a prostý život se jim často vymkne z rukou. Snaží se s tím, pochopitelně, nějak vyrovnat. Výsledkem takového stavu však může být plíživý...

V dobách, kdy jsme se pohybovali po čtyřech, byla ruka vlastně naší přední nohou. Jakmile se však člověk postavil na zadní a vzpřímil se (nejprve do šikmé, později svislé polohy), zbavil ruku úkolu zajišťovat chůzi. Uvolnil ji.

Přímo vědecky bylo prokázáno, že existuje pouze jediný tvor na planetě Zemi schopný řešit úlohy, které svou náročností přesahují jeho každodenní praktický život. Člověk. Co k tomu má k dispozici?

Svět se podobá jednomu velkému "lidskému mraveništi". Už nás po něm chodí mnohem více jak 7 miliard lidí. V "genových konzervách" zoologických zahrad po celém světě a na pár posledních ostrůvcích ve volné přírodě tu společně s námi žije už ale jenom kolem 200.000 šimpanzů. Našich nejbližších příbuzných. Tedy více jak pětatřicet tisíckrát méně než...

Svět se podobá jednomu velkému "lidskému mraveništi". Už nás po něm chodí mnohem více jak 7 miliard lidí.

Ve čtvrté části mého textu o motivaci bych se rád zabýval vzděláváním. V letošním roce uplyne 400 let od chvíle, kdy se na Bílé Hoře rozpoutala památná bitva. Události hned po ní přinesly mnoho společenských změn a přinutily část pokrokových intelektuálů k jednomu z mnoha emigračních odlivů, které tento malý národ ve své historii zažil. Utíkali...

Třetí díl mého textu o motivaci se zaměřuje na mladou generaci. O zástupcích mladé generace - tzv. mileniálech (ročníky zhruba 1980 až 1995) nebo příslušnících generace Z (1995 až 2010) - již toho bylo napsáno dost. O tom čím se vyznačují, jaká mají specifika a nároky. Položme si však otázku, proč takoví jsou a čím nebo kým je to způsobeno....

Tento text navazuje na předchozí článek nazvaný Motivace, jak ji neděláme. A chceme...? Z podstaty motivace mj. vyplývá, že podmínkou pro její vznik a působení je i nutnost respektovat jeden druhého jako „člověk člověka“. Bez rozdílů. A chovat se k sobě slušně. Slušnost je ostatně součástí naší celkové reputace. Žádný zákon či nařízení, nikdo a nic...

Vnímám složitost situace na trhu práce a obtížnost získávání kvalitních zaměstnanců, stejně jako současnou výhodu uchazečů o práci. Ve svém článku se proto nesnažím o obhajobu ani kritiku uchazečů a zaměstnanců na straně jedné či zaměstnavatelů na straně druhé. Snažím se nacházet objektivní příčiny vzniklého stavu a nastavit komukoli „spravedlivé...