Štěstí nevzniká náhodou

19.04.2022

Kdybyste dostali otázku, k čemu byste život přirovnali, jak byste odpověděli? Někdo tvrdí, že je jako dlouhá nit, která se vine nahoru a dolů, mezi vzestupy a sestupy. Když se dostane na dno, obrátí se a zvedne. "Neboj, to bude lepší a vše se v dobré obrátí", často slýcháme. Mnozí lidé takto život vnímají.  

Nabízí se i jiné přirovnání. Život jako vlnky, které se v kruzích šíří po hladině, v pravidelném houpavém rytmu, jedna za druhou. Na těch prvních vlnkách se stavíme na vlastní nohy a pak z dosahu rodičů, hned následující nás unáší k volbě vysněné profese a dál, až k partnerskému vztahu. Na další se jako láhev se vzkazem nese poselství nové generaci.  

Vlny života přinášející i štěstí. Zdroj: Pixabay
Vlny života přinášející i štěstí. Zdroj: Pixabay

Vlna společenského uznání pak na sebe nenechá dlouho čekat. Kruhy se však již nezadržitelně vzdalují od středu, vlny slábnou a pomalu splývají s poklidnou okolní hladinou. Nakonec nezbývá než se smířit se sebou samým, svým životem a dosáhnout rovnováhy.  

Štěstí ? Genetika, výchova, zážitky z dětství, faktory prostředí a - my sami. Zdroj: Pixabay
Štěstí ? Genetika, výchova, zážitky z dětství, faktory prostředí a - my sami. Zdroj: Pixabay

Jsou tyto kruhy výstižnějším přirovnáním života? Snad ano. Nepředstavují takové vzestupy a pády, ale především vývoj dopředu. A proč na těchto vlnách někdo dosáhne životního štěstí a jiný ne? Jak velkou roli v tom hraje genetika, výchova, zážitky z dětství, faktory prostředí, materiální zabezpečení či jiné vlivy? 

Jaké pravdy přinesl výzkum ?

Odpovědi na tyto otázky se pokusil nalézt tým amerických vědců, který zkoumal "tajemství naplněného života". Do jednoho z nejkomplexnějších a nejvelkoryseji pojatých výzkumů v historii společenských věd zařadil více jak 800 žen a mužů narozených v letech 1910 až 1930. A doba trvání celého projektu? Více jak 90 let.  

O životní štěstí se musíme sami přičinit. Zdroj: Pixabay
O životní štěstí se musíme sami přičinit. Zdroj: Pixabay

Vědci se zaměřili na zkoumání vlivů, díky nimž se sledované ženy a muži udržovali ve fyzickém a psychickém zdraví, a to i ve vysokém věku. Šli přitom jejich životy pěkně pozpátku a pronikli až do hlubokého dětství - do rodinných alb i školních archivů a výzkum završili poklidným užíváním si důchodového věku. 

Práce to musela být radostná - výzkumníci měli co do činění se skupinou vesměs šťastných a veselých babiček a dědečků, kteří se s nimi štědře dělili o své nejlepší životní zážitky a zkušenosti.   

Šťastné babičky a šťastní dědečkové jako vděčný středobod výzkumu. Zdroj: Pixabay
Šťastné babičky a šťastní dědečkové jako vděčný středobod výzkumu. Zdroj: Pixabay

Co vše se při tom prokázalo? 

Předně to, že životní štěstí nevzniká náhodou. Musíme se o něj sami přičinit. Každý z nás má možnost tyto skutečnosti ovlivnit. Zjistilo se, že na štěstí si doslova zaděláváme dvacet let dopředu (např. štěstí šedesátiletého člověka se zakládá ve čtyřiceti).

Co tvoří štěstí 

A co hraje prim pro dosažení šťastné dlouhověkosti? V zásadě dobré lidské vztahy, šťastné partnerství a kvalitní rodinné vazby. Jejich citlivé nitky se neomylně navazují již v raném dětství. 

Pokud se štěstí připravuje dvacet let dopředu, tak začít nejlépe hned v dětství či mládí. Zdroj: Pixabay
Pokud se štěstí připravuje dvacet let dopředu, tak začít nejlépe hned v dětství či mládí. Zdroj: Pixabay

K tomu všemu ovšem potřebujeme dobře znát svoji minulost, a to i takovou, která se odvíjela ještě před tím, než jsme se narodili. Tedy - potřebujeme znát své předky a vlastní evoluční historii. Jsme pokračováním pokolení minulých, z nichž jsme vzešli, jejich příběhy se zájmem vyhledáváme. Chceme vědět, kdo jsme. 

Potřebujeme znát svou minulost. Zdroj: Pixabay
Potřebujeme znát svou minulost. Zdroj: Pixabay

Co dalšího americký tým po více jak 90 letech zjistil? Zní to možná jako obehraná písnička, avšak snad vůbec nejdůležitějším poznatkem je, že "štěstí = láska". Tedy umění milovat. Jiné i sebe sama. To je tou zásadní a osudově důležitou podmínkou šťastného žití.   

Láska = štěstí ? Ano, nepochybně ... Zdroj: Pixabay
Láska = štěstí ? Ano, nepochybně ... Zdroj: Pixabay

A co zdraví? Určitě, především vhodnou životosprávou, tedy psychohygienou, vhodným stravováním, kondičním pohybem a relaxací, nekuřáctvím, dostatečným spánkem, vyhýbáním se nadměrnému stressu a životem ve vyváženém stabilním vztahu.  

Zdraví jako stav fyzické, duševní a sociální pohody. Zdroj: Pixabay
Zdraví jako stav fyzické, duševní a sociální pohody. Zdroj: Pixabay

Možná překvapivý je další "elixír", který vedle již zmíněné lásky dokáže výrazně posílit šťastnou dlouhověkost. Je to vzdělání a průběžné vzdělávání se

Vzdělávání se. Do konce života. Nikdy nejsme dost chytří. Zdroj: Pixabay
Vzdělávání se. Do konce života. Nikdy nejsme dost chytří. Zdroj: Pixabay

K osvědčeným strategiím, které ke štěstí dodávají zdraví a sílu, patří humor a nadhled. Mají "léčivý" účinek a pomáhají zapomenout na minulost. Nebo si z ní vzít jen to dobré. Nebraňme se i milosrdným lžím, jsou přirozenou obranou stárnoucí duše, pudem sebezáchovy a jedním z klíčů ke štěstí. Příroda je k nám soucitná i teď. S přibývajícím věkem v nás totiž sílí tendence zlehčovat negativa a obratně je překrucovat v to dobré. 

Humor a nadhled dodávají sílu a pomáhají zapomenout. Zdroj: Pixabay
Humor a nadhled dodávají sílu a pomáhají zapomenout. Zdroj: Pixabay

A jak se houpavé vlny na okrajích zklidňují a tiše splývají s okolní hladinou, vyrovnávají se lidé se životem. Fyzicky omezeni, soustřeďují se na činnosti, které ještě zvládnou. A které jim přinesou sice malý úspěch, zato udělají velkou radost. Negativními skutečnostmi se alespoň tolik netrápí. 

Důvěra na závěr

Vidíte. Pravidla to nejsou zas tak složitá, ba naopak. Harvardská studie o štěstí však uzavřela sledování osudů více jak 800 lidí a celkem 6000 let jimi prožitých ještě něčím na závěr.  

Ty největší moudrosti a pravdy přicházejí na konec. Zdroj: Pixabay
Ty největší moudrosti a pravdy přicházejí na konec. Zdroj: Pixabay

Povzbudivým přesvědčením, že lidem je třeba dát důvěru. S těmi největšími moudrostmi a pravdami života totiž přicházejí až nakonec.   

Tak hodně štěstí !

Autor článku:  Zdeněk Mahler

Mohlo by Vás zajímat

Cesta na vrchol, na které kůň člověka po celou dobu provázel, byla sice poměrně strmá a opojná, jednoduchá však rozhodně nebyla. Mimo jiné i proto, že kůň, tento "dar nebes", byl také jenom živý tvor s omezenými silami, navíc poměrně citlivý, trpící na mnohá zranění a náchylný na komplikovaná onemocnění. Některá z nich dokonce přenosná na člověka a...

Sídliště a pohřebiště lidí mladší doby kamenné (neolitu, zhruba 8.000 až 5.000 let př.n.l.), ve které se zemědělství pro člověka stalo již hlavním zdrojem obživy, poskytují mnohem bohatší a pestřejší materiál pro to, abychom získali představu o úrovni tehdejší zdravotní péče.

Sjednocením Horního a Dolního Egypta králem Menesem kolem roku 3.000 př.n.l. vznikl jeden z vůbec prvních státních útvarů, čítající na 16 miliónů obyvatel spjatých s úrodným údolím řeky Nilu, a až do 4. století př.n.l. (kdy došlo k ovládnutí středomořské oblasti helénskou civilizací) hrál prvořadou roli v severovýchodní Africe a Přední Asii.